.
چهارشنبه 28 آذر 1397.

اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه اعلام کرد: ازهشت پالایشگاه موجود فقط دو پالایشگاه فعالیت می کند وشش پالایشگاه اعتصاب کرده است.

 اعتصاب در پالایشگاه فرانسه

این سازمان صنفی، توقف تولید پالایشگاه های این کشور در اعتراض به اقدام دولت دراصلاح قانون کار را خواستار شده است.

 

بیش از ده درصد از جایگاه های سوخت در فرانسه یا کاملاً عرضه سوخت را متوقف کرده اند یا نصف و نیمه سوخت ارائه می دهند.

 

این اتفاق موجب تشکیل صفهای طولانی در مقابل پمپ های بنزین شده و زندگی مردم را مختل کرده است به گونه ای که برخی از رانندگان مجبور شدند سه ساعت منتظر سوختگیری بمانند.

برخی از جایگاه ها نیز براساس بخشنامه دولت عرضه سوخت را سهمیه بندی کرده اند.

 

این وضع نگرانی مردم را در پی داشته و هجوم شان به جایگاه ها، حتی موجب کمبود سوخت در دیگر مناطق این کشور نیز شده است.

منبع: پیام نفت