.
چهارشنبه 28 آذر 1397.

مواد غذایی

 

شرکت پارسا7 در زمینه مواد غذایی ، مواد زیر را به اروپا صادر می کند.

 

لیست محصولات مواد غذایی پارسا7:

پسته صادراتی

پسته

 بادام

بادام

گردو

گردو

گز اصفهان

گز

 

زعفران

زعفران

خاویار

خاویار