.
چهارشنبه 28 آذر 1397.

نرخ تورم در خردادماه تک رقمی شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال را ۹.۵درصد اعلام کرد.

 

گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت‌ها و کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در خردادماه نشان می دهد شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۵عدد ۲۲۴.۲را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵درصد افزایش داشته است.

 

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۱درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۶.۸کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۵درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (۱۰.۲درصد) کاهش یافته است.

 

در همین حال، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۶۰.۱رسید که نسبت به ماه قبل ۱درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۷.۴رسید که نسبت به ماه قبل ۱درصد افزایش داشته است.

 

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۷.۵درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۲درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۵درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (۸.۴درصد) کاهش داشته است.

 

البته شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خردادماه ۱۳۹۵به رقم ۲۱۱.۸رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۰.۴درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (۱۱درصد) کاهش یافته است.

 

منبع: khabarpu.com